Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 29.10.2020 houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op vrijdag 30 oktober 2020

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 29/10/2020, houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 30 oktober 2020.

Dit besluit vervangt het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van 2 oktober 2020.

Onderhavig besluit is in werking getreden op vrijdag 30 oktober 2020 om 00:00 uur en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven.