Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 02.11.2020 houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Dinsdag 03 november 2020

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 02/11/2020, houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 3 november 2020.

Onderhavig besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt vanaf de dag van bekendmaking in werking en blijft van kracht tot dit wordt opgeheven.