Nieuws - meest recent

De gemeente dient, na de gemeenteraadsverkiezingen, ook alle adviesraden opnieuw samen te stellen. ....

In de gemeenteraadszitting van 14 maart2019 werden volgende reglementen goedgekeurd.

 

Conform het decreet lokaal bestuur worden de besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Schepenen als het vast bureau vanaf heden gepubliceerd op onze gemeentelijkse website.

Zie:

Besluitenlijst Schepencollege en Burgemeester

Besluitenlijst vast bureau en voorzitter vast bureau

 

Vandaag kunnen de ophalingen van huishoudelijk afval niet doorgaan omwille van de slechte weersomstandigheden.

Grote invalswegen en de stads- of dorpskern kunnen misschien toegankelijk zijn maar de voetpaden liggen er glad en gevaarlijk vol sneeuw bij. En alle landelijke wegen zijn niet toegankelijk voor dergelijk zwaar vervoer waardoor de veiligheid van de ophalers in het gedrang komt!

Daarom heeft de ophaaldienst beslist de ophaalrondes van vandaag niet uit te voeren!

De besluitenlijst van de installatievergadering van de gemeenteraad en de eerste vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 4 januari 2019 werden gepubliceerd op de website.

Maak kennis met uw bestuur voor de periode 2019 - 2024.

Maak kennis met uw bestuur voor periode 2019 - 2024.

In de gemeenteraadszitting van 20 december 2018 werd volgende beslissing goedgekeurd.

Heb je geen papieren telefoongids meer nodig? Schrijf je dan voor 1 april 2019 uit. Als milieubewuste gemeente steunen wij uiteraard het gebruik van de online versies www.goudengids.be en www.wittegids.be.