Politieverordening van de Burgemeester d.d. 20.10.2020 houdende organisatie van de zittingen van de lokale bestuursorganen

Gepubliceerd op Dinsdag 20 oktober 2020

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 20/10/2020 houdende organisatie van de zittingen van de lokale bestuursorganen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 20 oktober 2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Dit besluit vermeldt uitdrukkelijk dat het van kracht wordt vanaf 20 oktober 2020.