Politieverordening van de Burgemeester: organisatie zittingen lokale bestuursorganen