Publicatie besluitenlijsten van het College van Burgemeester en Schepenen als het vast bureau