Publicatie dagorde OCMW raad

Gepubliceerd op woensdag 16 juni 2021
banner dagorde ocmw raad

De heer Pedro Ketels, Voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, roept de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bijeen om te vergaderen op donderdag, 24 juni 2021 aansluitend op de gemeenteraad van 19u00 in Lindelei ter behandeling van onderstaande agenda.

Dagorde OCMW raad 24.06.2021

Agenda, besluitenlijst en notulen OCMW raad