Publieke raadpleging PRUP: Bedrijvigheid economische subregio Roeselare

Gepubliceerd op Maandag 05 februari 2024
12 februari 202412 april 2024

De Provincie West-Vlaanderen gaat op zoek naar nieuwe locaties voor bedrijventerreinen en maakt, in samenwerking met de gemeentes van de economische subregio Roeselare (Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Moorslede, Roeselare en Staden), daarvoor het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (of PRUP) ‘Bedrijvigheid economische subregio Roeselare’ op.

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft in haar zitting van 5 oktober 2023 de scopingnota van het PRUP goedgekeurd. Nu volgt een periode van inspraak, de publieke raadpleging, die loopt van maandag 12 februari 2024 tot en met vrijdag 12 april 2024: 

  • Tijdens die periode kan iedereen de documenten inkijken via de website van de Provincie West-Vlaanderen.
  • Daarnaast kan iedereen ook inspraakreacties formuleren over de aangepaste voorgestelde zones voor bedrijvigheid, dit kan via het online inspraakformulier, e-mail, per post of tegen afgiftebewijs, meer info op de website van de Provincie West-Vlaanderen.
  •  Er wordt op dinsdag 20 februari 2024 tussen 16 en 20 uur in OC De Tassche, Roeselaarsestraat 161 in Ardooie een infomoment georganiseerd waar vertegenwoordigers van de Provincie aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. Inschrijven voor het infomoment kan via de website van de Provincie West-Vlaanderen.

     

Vragen? Neem contact op met de Provincie West-Vlaanderen op ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be of 050 40 35 33