PZ Vlas, PZ Westkust, PZ Polder en PZ RIHO slaan de handen in elkaar

De 4 politiezones ondertekenden op vrijdag 2 februari 2018 een uniek samenwerkingsprotocol. De ondertekening van deze basisovereenkomst betekent dat PZ Vlas, PZ Westkust, PZ Polder en PZ RIHO in de toekomst op allerlei domeinen zullen samenwerken. De belangrijkste doelstelling is een optimale inzet qua personeel en middelen.

Bestaande samenwerking als basis

De basis voor dit unieke verbond is een reeks bestaande afspraken tussen de respectievelijke politiozones die bijzonder succesvol zijn:

 • intern toezicht
 • snelheidscontroles
 • interne preventie

4 korpschefs van de politiezones geloven in een win-win-situatie: "Met de expertise en middelen waarover we samen beschikken, kunnen de politiezones zeker nog betere resultaten neerzetten. Het samenwerken verhoogt de slagkracht en leidt tot resultaten. Denk maar aan de recente ondersteuning met mobiele ANPR-camera's, de gemeenschappelijke gerechtelijke acties, de onderlinge bijstand tijdens verkeerscontroles, ..."

De toekomst

De zones zullen overkoepelend werken op de volgende vlakken:

 • Een informatieveiligheidsconsulent / data protection officer ziet erop toe dat de verwerking van gegevens op een onafhankelijke manier  eerlijk en wettelijk gebeurt. Hij/zij is ook betrokken bij de uitwerking van een privacybeleid en het veiligheidsplan.
 • Intern toezicht en integrale kwaliteitszorg.
 • Interne zorg: individuele hulpverlening en opvang na ingrijpende gebeurtenissen voor het welzijn van de medewerkers.
 • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk en Welzijn.
 • ICT.
 • Lokale Computer Crime Unit.
 • Gebruik van materiaal (voertuigen, flitstoestellen...)
 • Diverse operationele inzet.
 • ...

De betrokken politiezones besluiten: "Dankzij de overkoepelende werking, kunnen de korpsen nog meer inzetten op snelheid, technologie en innovatie. Dit is steeds belangrijker bij de aanpak van nieuwe criminaliteitsfenomenen zoals internationale misdaad, mensensmokkel, immigratiestromen, terrorisme, internetcriminaliteit, ... Via de samenwerking zal er op termijn ook een besparing zijn op de niet-operationele kosten dankzij de administratieve vereenvoudiging."

De samenwerking WVL4 in kaart

De samenwerking tussen de 4 politiezones gaat over 13 gemeenten/steden, samen goed voor een totale oppervlakte van 624,63 km². De 4 politiezones hebben 858 personeelsleden en beschikken over een budget van 89.078.300 euro (72.159.087 euro gewone dienst en 16.19.213 euro buitengewone dienst).

Mogelijke uitbreiding politiezones

Een uitbreiding van deze samenwerking met andere politiezones is niet uitgesloten, maar de 4 politiezones zullen eerst een jaar proefdraaien voor ze eventueel met andere partners in zee gaan.

 

 

Aangemaakt op: 06/02/2018