Resultaten gezamenlijke verkeerscontrole PZ Vlas en douane

Op donderdag 6 april 2017 voerden de Politiezone Vlas en de Douanedienst een gezamenlijke controleactie uit op o.a. de betaling van de penale boetes.

Klik hieronder voor de resultaten:

 201700407_gezamenlijke_verkeerscontrole_met_douane.pdf

 

Aangemaakt op: 11/04/2017