Geen schooltoelagen meer bij afdeling Studietoelagen!

Gepubliceerd op dinsdag 09 juli 2019

Het einde van het aanvraagjaar 2018-2019 betekent ook meteen het einde van de aanvragen voor de schooltoelagen kleuter-, lager en secundair onderwijs. Deze worden vanaf volgend schooljaar geïntegreerd in het Groeipakket en automatisch berekend en uitbetaald door de uitbetaler Groeipakket waarbij de burger is aangesloten. De verdere opvolging van alle dossiers in het kleuter-, lager en secundair onderwijs tot en met schooljaar 2018-2019 gebeurt wel nog zoals vroeger.

Vanaf nu spreken we dus opnieuw van de afdeling Studietoelagen. Uiteraard staan wij nog steeds klaar voor de studenten hoger onderwijs. Nieuwe aanvragen voor studietoelagen kan de student indienen vanaf 1 augustus 2019, en liefst zo veel mogelijk digitaal!