Sorteerregels afval

Gepubliceerd op Donderdag 30 april 2020

Voor een correcte verwerking van afval is het noodzakelijk om op een juiste manier de verschillende sorteerregels te volgen. Op de recyclageparken werden heel wat onduidelijkheden vastgesteld.

Aarde:

Aarde en graszoden worden niet aanvaard op het recyclagepark, zelfs geen minimale hoeveelheden. Hiervoor moet je steeds een private inzamelaar aanspreken.

Broodzakken:

Ook de broodzak zorgt voor sorteertwijfels... De broodzak mag, ook indien geparaffineerd, mee met het papier en karton.

Glas:

Een andere veelvoorkomende fout: inden je glas in de glascontainer deponeert, moeten de deksels of kurken verwijderd worden.

I.V.I.O.-sorteerwijzer online

Het is belangrijk dat de correcte sorteerregels worden gevolgd. Op de I.V.I.O.-website is een handige sorteerwijzer beschikbaar, hier kan iedereen per afvalsoort opzoeken waar het precies thuishoort.