Nieuws - meest recent

Ingevolge het inwerking treden van het nieuwe Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval wordt de verkoop van grijze KMO-afvalzakken voor bedrijfsafval stopgezet.

Bewegwijzering voor je fiets- of wandeltocht nodig? Hiervoor kan je voortaan bij IVIO terecht. De pijlen zijn ontworpen met een sensibiliserende boodschap om zwerfvuil te voorkomen!

Het hart van de parochie Sente wordt binnenkort heringericht. Vanaf 1 november 2017 worden heel wat voorbereidende nutsleidingen vernieuwd. Aansluitend in april 2018 start de heraanleg van het marktplein.
Op 12 september organiseren Kuurne, Lendelede en Kortrijk een infovergadering voor omwonenden en handelaars. De gemeentes stellen alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Politiebesluit verlenging captatieverbod recreatieve doeleinden.

Politiebesluit van 13 juli 2017. Opheffing besluit verbod gebruik drinkwater voor welbepaalde doeleinden

Alle maatregelen naar aanleiding van de vogelgriep worden opgeheven. Ook in Lendelede

Wist je dat het Eco Café een sociaal ontmoetingspunt is waar iedereen welkom is. Lekker vers, ecologisch en op maat van iedereen. Je kunt terecht in de kringwinkel Izegem, Roeselare, Torhout en Tielt.

Tijdens het weekend van 25 augustus is er kermis in Lendelede.

Klik hieronder voor het volledig programma. Veel plezier!

Wanneer? Dinsdag 12 september 2017

Voor wie? Het tornooi richt zich tot alle senioren gedomicilieerd in West-Vlaanderen en geboren in 1967 of vroeger en staat open voor recreanten en aangesloten spelers.

Waar? Sportcentrum Lendelede Steuren Ambacht 2 8860 Lendelede 051/30 60 39