Veilig terug naar school in Kortrijk, Kuurne en Lendelede

Gepubliceerd op woensdag 30 augustus 2023

Verkeersveiligheid is absolute prioriteit in politiezone VLAS

Voor Kortrijk, Kuurne en Lendelede, waar een heel grote scholengemeenschap is, betekent de start van het schooljaar opnieuw heel veel kinderen en jongeren in het verkeer. Sommigen vertrekken thuis voor de eerste keer te voet, met de fiets, de bus, of mee met de ouders in de wagen om zich in het drukke verkeer te mengen.

“Ook dit jaar zetten we als politiezone sterk in op een veilig schoolbegin. Niet enkel bij de start maar gans het schooljaar zullen onze politiemensen dagelijks preventief en repressief optreden tegen verkeersonveilig gedrag in schoolomgevingen en drukke verkeerspunten. Want naast preventie en sensibilisering moeten we ook volop inzetten op handhaving. Iedereen moet veilig naar school kunnen”.

1. Toezichten, controles en handhaving

1.1. Snelheidscontroles in schoolomgevingen

Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zullen er in de ‘zones 30’ in en rond schoolomgevingen snelheidscontroles uitgevoerd worden met een anonieme ‘flitswagen’. De controles gebeuren hoofdzakelijk bij het begin en einde van de schooluren. Naast de ‘zone 30’ controles blijven ook de andere, dagelijkse snelheidscontroles, ook ’s nachts en in het weekend, gericht uitgevoerd worden. Verkeerscowboys en patsers horen hier niet thuis!

politie school

1.2. Aanpak en toezicht op wildparken in schoolomgevingen

Nog te vaak parkeren sommige (groot)ouders op voetpaden, fietspaden en zelfs zebrapaden, zodat hun kinderen zo dicht mogelijk bij de school kunnen uitstappen. Dit hinderlijk parkeergedrag is asociaal en creëert gevaarlijke situaties voor de andere voertuigen, fietsers en voetgangers.

De verkeerspolitie zal daarom zichtbaar aanwezig zijn in schoolomgevingen. Deze preventieve aanwezigheid moet in de eerste plaats een ontradend effect hebben op wildparkeerders. Bij het zien van de politie houdt iedereen zich meestal netjes aan de regels, totdat er geen politie (meer) te zien is ... Indien nodig (bv. bij meldingen van schooldirecties) zullen ook anonieme politiepatrouilles optreden en verbaliseren. Hardleerse overtreders zijn hierbij gewaarschuwd.

1.3. Schoolpuntjes

Op drukke kruispunten en invalswegen in onze politiezone waar veel schoolgaande kinderen te voet of met de fiets moeten oversteken, zullen bij elk begin en einde van de schooldag politiemensen ingezet worden. De politie wordt hierin bijgestaan door gemachtigd opzichters, die zich dagelijks engageren om de kinderen veilig de straat te helpen oversteken in de schoolomgevingen.

Voor alle duidelijkheid: elke weggebruiker is verplicht de instructies van de gemachtigd opzichters te volgen.

1.4. Controles in de fietszones maar ook op fietsers

De verkeerspolitie van de PZ Vlas controleert ook in de fietszones, waar maximum 30 km/u mag gereden worden en waar auto’s fietsers niet mogen inhalen. Het principe van de fietszones is ondertussen goed ingeburgerd. Als autobestuurder blijf je altijd achter de fietser en als fietser neem je best duidelijk je plaats in op de rijbaan.

Maar verkeersonveilig rijgedrag wordt niet alleen veroorzaakt door autobestuurders. Ook bromfietsers en fietsers worden in de gaten gehouden en geverbaliseerd waar nodig, bijvoorbeeld wanneer ze niet handenvrij aan het bellen zijn. Deze controles gebeuren zowel in schoolomgevingen als daarbuiten, bijvoorbeeld in de uitgaansbuurten.

Vanaf begin oktober 2022 staan ook de fietslichtcontroles opnieuw gepland, eerst met het preventieve en sensibiliserende luik, daarna volgt het repressieve luik.

zichtbaarheid fluo

2. Tips en belangrijke rol voor de ouders

“Naast de inzet van politie, gemachtigd opzichters en schooldirecties, is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de ouders en de schoolgaande jeugd zelf. Bij druk verkeer heeft elke weggebruiker de taak om zijn verkeersgedrag aan te passen. Als ouder kan u uw kinderen een gezond verkeersgedrag bijbrengen. Kinderen nemen volwassenen als voorbeeld. Geef dus als ouder steeds het goede voorbeeld.”

Volgende nuttige tips kunnen alvast helpen:

2.1. uw kind naar school brengen met de wagen:

  • Laat uw kind aan de kant van de school op het voetpad in- en uitstappen. Parkeer liever op enige afstand van de schoolpoort en laat uw kind over het voetpad aan dezelfde kant verder stappen.

  • Leer uw kind altijd de veiligheidsgordel om te doen.

  • Parkeer uw wagen altijd reglementair en pas uw snelheid aan.

2.2. uw kind gaat te voet of met de fiets naar school:

  • Leer uw kinderen dat het belangrijk is dat ze gezien worden. Het is niet omdat zij een auto zien aankomen dat de bestuurder hen ook gezien heeft.

  • Kies kleurrijke kledij zodat uw kind opvalt in het verkeer. Zeker in de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal, beter nog is het dragen van een fluohesje.

  • Een helm is niet verplicht maar uiteraard sterk aangeraden.

  • Weeg goed af of uw kind al zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Oefen op voorhand de route in die uw kind alleen zal volgen.

  • Zorg dat de fiets van uw kind wettelijk in orde is (bv. fietslicht) en blijf dit regelmatig controleren.