Ventilus : openbaar onderzoek afgelopen, en nu?

Gepubliceerd op Dinsdag 31 oktober 2023

Na de voorlopige vaststelling van het GRUP Ventilus werd van 29 augustus tot en met 27 oktober 2023 een openbaar onderzoek gehouden.  Tijdens deze periode kon iedereen het volledige dossier raadplegen en bezwaarschiften indienen, hetzij digitaal op de website van het Departement Omgeving, hetzij per brief. Die brieven konden rechtstreeks worden opgestuurd naar het Departement of afgegeven worden bij de gemeente. Onze gemeentelijke diensten ontvingen in totaal 418 schriftelijke bezwaarschriften die na afloop van het onderzoek bezorgd werden aan het Departement Omgeving.

Na het afsluiten van het openbaar onderzoek heeft de Vlaamse Regering 180 dagen om een definitieve beslissing te nemen over het GRUP. In de aanloop daarvan moeten uiteraard de adviezen, bezwaren en opmerkingen die werden aangeleverd tijdens het openbaar onderzoek geëvalueerd worden.

Meer info rond Ventilus kan je hier vinden