Vergoedingen bij hinder door openbare werken

Vroeg of laat krijgt zowat iedere ondernemer er ooit mee te maken: hinder ten gevolge van wegenwerken. 

Herstellingswerken, nieuwe nutsleidingen, vervangen van het wegdek,… soms zijn doorgedreven ingrepen noodzakelijk om het goede en veilige gebruik van het openbaar domein te kunnen blijven garanderen.  De voordelen die hieraan vasthangen moeten dikwijls jammer genoeg gepaard gaan met een periode van bemoeilijkte of zelfs onmogelijke doorgang van de betrokken weg.

Het Agentschap Ondernemen en Innoveren voorziet voor dergelijke gevallen de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming te geven aan de getroffen handelaars.  Er wordt onderscheid gemaakt naargelang de duur van de werken:

Er zijn twee werkwijzen:
1) Voor werken die minimaal 7 en maximaal 30 dagen duren: de inkomenscompensatievergoeding.  Er wordt –vanaf de achtste dag dat de handelszaak gesloten blijft-  een vast bedrag per dag uitbetaald.  Om dit te kunnen krijgen moet de gemeente een hinderattest afleveren en moet de zelfstandige een aanvraag indienen.
2) Voor werken die minimaal 30 dagen duren: de gemeente geeft de werken in in het gewestelijk digitaal platform GIPOD.  Op basis van deze gegevens contacteert het Agentschap Ondernemen en Innoveren zelf de betrokken zelfstandigen die in aanmerking kunnen komen voor vergoedingen (selectie op basis van de NACE-gegevens in KBO).

De volledige procedures, de voorwaarden en andere modaliteiten over de inkomenscompensatievergoeding raadpleeg je hier: http://www.vlaio.be/themas/inkomenscompensatievergoeding-vlaams-gewest

Uiteraard kan je ook bij het gemeentebestuur terecht, bvb. voor de afgifte van het hinderattest.

Volgende grote wegenwerken in Lendelede:
- nieuwe toplaag Izegemsestraat: deze werken vallen onder het systeem van de inkomenscompensatievergoeding.
- de nieuwe infrastructuurwerken in het kader van de ontwikkeling van de site Nelca.  Dit begint met de aanpak van de Stationsstraat (ten vroegste najaar 2017), gevolgd door de aanleg van de nieuwe wegen Duifhuizelaan (verbinding tussen Rozebeekse- en Stationsstraat) en Nelcastraat (ontsluiting van het binnengebied).  Gelet op de omvang en de duur van de werken zal hier het GIPOD-systeem van toepassing zijn.

Aangemaakt op: 01/06/2017