Verknal het feest niet, gebruik veilig vuurwerk

Vuurwerk gebruiken mag, maar niet om het even waar, noch onder om het even welke omstandigheden: vuurwerk is gereglementeerd!

De wetgeving over vuurwerk is de laatste tijd sterk gewijzigd. Je moet steeds vooraf contact opnemen met de gemeente waar je van plan bent om vuurwerk af te steken om toestemming te vragen.

Voetzoekers, wonderkaarsen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en elk ander vuurwerk bestemd voor verkoop aan particulieren, zijn geen speelgoed. Het zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken. Vuurwerk kan heel gevaarlijk zijn zonder de juiste voorzorgen tijdens en na het gebruik ervan. Het kan ernstige brandwonden aan de handen en in het gezicht veroorzaken, het kan zelfs dodelijk zijn. 

Om er zeker van te zijn dat het feest een vreugdevol gebeuren blijf en niet uitdraait op een nachtmerrie, neem je het beste de volgende voorschriften in acht!

Koop niet bij eender wie of eender waar...

Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde winkels die het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid.

Wees bijzonder waakzaam als je aankoopt via het internet. Sommige artikelen die via het internet worden aangeboden, zijn illegaal in België en kunnen gevaarlijk zijn.

Koop niet om het even wat...

Enkel feestvuurwerk mag aan particulieren verkocht worden. Het is bovendien onderworpen aan strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker.

De verkoper moet de leeftijd controleren wanneer hij je vuurwerk verkoopt.

 • Categorie 1 of F1: klanten vanaf 12 jaar
 • Categorie 2 of F2: klanten vanaf 16 jaar
 • pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuurwerk, niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren: klanten vanaf 18 jaar

Als particulier mag je slechts feestvuurwerk bezitten dat maximaal 1 kg pyrotechnische sas bevat.

Leef de volgende veiligheidsregels na

Voor het afsteken van het vuurwerk

 1. Vraag na bij het gemeentebestuur of de politiezone waar je vuurwerk wilt afsteken of het gebruik van vuurwerk toegelaten is en onder welke voorwaarden
 2. Bewaar feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 3. Lees alle gebruiksaanwijzingen volledig voordat je om het even welk vuurwerk afsteekt.
 4. Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, die idealiter vlak, horizontaal en hard is, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei, vooral in droge omstandigheden
 5. Schiet geen vuurpijlen af bij sterke wind

Tijdens het afsteken

 1. Leef strikt de leeftijdsgrenzen na die worden opgelegd voor de categorie vuurwerk die je wilt gebruiken.
 2. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 3. Zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 4. Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 5. Zorg voor een goede bescherming van uw ogen: draag een geschikte veiligheidsbril.
 6. Draag geen kledij die gemakkelijk vuur kan vatten, zoals kledij op basis van synthetische vezels (nylon, fleece, microvezel,...)
 7. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar 1 pijl per keer aan. Wacht altijd tot de eerste pijl de lucht ingaat voor een ander pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 8. Stabiliseer batterijen door bijvoorbeeld zware, vuurvaste blokken eraan vast te brengen. Steek altijd de lonten aan met een aansteek-lont die je bij de leverancier kunt krijgen. Je kunt eventueel ook rookwaren zoals een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik zeker geen lucifers of aansteker: het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats aansteekt en onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen.
 9. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra een lont is aangestoken.
 10. Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 11. Steek de lonten altijd aan met gestrekte arm.
 12. Steek nooit een vuurwerkartikel geplaatst op de grond (batterij, fontein, kaars...) aan terwijl je erover buigt.
 13. Keer nooit terug naar een vuurwerkartikel eens de lont is aangestoken. Indien het artikel niet werkt, blijf dan gedurende minstens 30 minuten op afstand.
 14. Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.

Na het afsteken

 1. Doof onmiddellijk alle op de grond gevallen gloeiende resten.
 2. Ruim de afsteekzone op.

 

Vermijd bepaalde risico's voor dieren 

 • Breng je dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. De detonaties kunnen paniekreacties veroorzaken, zowel bij wilde dieren als huisdieren. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Vermijd dus om voetzoekers te gebruiken in nabijheid van dieren.
 • Als er vuurwerk in je omgeving wordt georganiseerd, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de lichtflitsen af te zwakken.
 • Als je de risico's wil beperken, is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Vraag ernaar bij je vuurwerkhandelaar.

Bij een ongeval en/of zware brandwonden

Laat overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden.

Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het noodnummer 112.

Lees alles nog eens na in de folder 'Verknal het feest niet, gebruik veilig vuurwerk'

vuurwerk