Verplichte maatregelen voor spaarzaam watergebruik in West-Vlaanderen

Met onmiddellijke ingang worden er maatregelen genomen om spaarzaam om te gaan met het water in onze provincie. Er viel sinds juni in West-Vlaanderen amper neerslag. De weersverwachting is dat de komende week de warmste week van de zomer wordt. De drinkwaterproductie komt in het gedrang. Het peil van de waterlopen is heel laag en door het oppompen op sommige plaatsen zelfs volledig drooggelegd. Voor alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen geldt er met onmiddellijke ingang een captatieverbod.

De situatie wordt op de voet opgevolgd. Vanaf 20 juli 2018 is er een informatiepunt beschikbaar op  www.west-vlaanderen.be/waterschaarste. Op deze website is een overzicht opgenomen van alternatieve waterbronnen.

Zorg dragen voor ons water vergt een collectieve inspanning. Er is daarom onmiddellijk een gebruiksbeperking van kracht. We willen het water ook slimmer inzetten. Op de warmste momenten van de dag is er meer verdamping. Het sproeien van grasperken, gazons, sportvelden en het beregenen van gewassen is daarom enkel nog toegelaten tussen 20u en 8u. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro.

Wat kan/moet u doen?

- het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen
- het is verboden water van het publiek drinkwaternet te gebruiken voor:

  • afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers (tenzij dit een normale activiteit is binnen uw gespecialiseerde onderneming)
  • vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter)
  • vullen of bijvullen van vijvers en fonteinen
  • reinigen van straten, greppels, stoepen, voetpaden en riolen
  • besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij binnen het kader van normale land- en tuinbouwondernemingen
  • besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen
  • in de onderneming voor doeleinden die absoluut niet noodzakelijk zijn voor het personeel, het productieproces of de bedrijfsactiviteiten

- in elke omstandigheden van hierboven is het voor elk type water verboden om deze activiteit uit te voeren tussen 8 en 20 uur.

De aanhoudende droogte zorgt ook voor brandgevaar. In alle natuurdomeinen van West-Vlaanderen geldt vanaf vandaag een rook- en vuurverbod!

 

 

Aangemaakt op: 19/07/2018