Vertraging bij aanvragen tegemoetkomingen en parkeerkaarten

Mensen met een zekere zorgbehoefte hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming:

  • Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB): 65-plussers met een zekere zorgbehoefte hebben onder bepaalde voorwaarden hierop recht. Deze tegemoetkoming helpt mensen financieel om thuis te blijven wonen mits ondersteuning van thuiszorgdiensten en/of mantelzorgers. De uitbetaling gebeurt sinds 1 januari 2017 door de Vlaamse Zorgkassen. Vroeger was dit door de FOD Sociale Zekerheid.
  • Inkomensvervangende Tegemoetkoming (IVT): voor personen vanaf 21 jaar, maar jonger dan 65 jaar die door hun handicap niet kunnen gaan werken. De uitbetaling en gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid.
  • Integratietegemoetkoming (IT): voor personen vanaf 21 jaar, maar jonger dan 65 jaar die door hun handicap minder dan 1/3 kunnen verdienen dan een gezond persoon op de normale arbeidsmarkt kan verdienen. De uitbetaling gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid.
  • Andere sociale voordelen verbonden met een tegemoetkoming: enkele voorbeelden: sociaal tarief voor gas, elektriciteit en telefonie, parkeerkaart... De parkeerkaarten worden uitgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.
  • Vlaamse Zorgverzekering: voor personen met een zware zorgbehoefte. De uitbetaling gebeurt door de Vlaamse Zorgkassen.

Omwille van nieuwe computerprogramma's die gebruikt worden voor de opmaak van de dossiers, is er een vertraging opgelopen. De personen die tijdens de overgangsperiode een THAB en/of parkeerkaart aangevraagd hebben, moeten dus langer dan normaal wachten op hun beslissing. De gemeenten hebben deze vertragingen niet zelf in de hand en hebben deze problemen meermaals aangekaart bij de FOD.

Inwoners kunnen uiteraard nog steeds terecht bij de thuiszorgcoördinatoren van het Sociaal Thuis voor verdere inlichtingen over hun dossier of voor het aanvragen van tegemoetkomingen en parkeerkaarten.

Zie ook

Aangemaakt op: 19/05/2017