VOGELGRIEP - stand van zaken op 25.01.2021

Gepubliceerd op Dinsdag 26 januari 2021

Gevallen van aviaire influenza bij wilde vogels

Net als in verschillende Noord-Europese landen zijn er nu ook in België verschillende gevallen van vogelgriep gemeld. Sinds 13 november 2020 zijn op verschillende locaties gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij wilde vogels. Op 26 november werd een uitbraak op een professionele bedrijf in Menen (West-Vlaanderen) bevestigd.

Gezien er nog veel virus circuleert bij wilde vogels – ook elders dan de al getroffen gemeenten – is het belangrijk dat particuliere houders van pluimvee hun vogels blijven afschermen tegen contact met wilde vogels.  De ophokplicht geldt nog steeds voor het hele grondgebied.

Omdat het om een hoog pathogene variant van het virus gaat (waarbij er een hoge sterftegraad is) legde minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, vanaf 15 november 2020 maatregelen op voor alle houders van pluimvee en vogels in België: professionelen maar ook particulieren.

Door deze maatregelen goed op te volgen bescherm je niet alleen je eigen pluimvee, maar ook dat van je buren, de professionele bedrijven en de hele Belgische pluimveesector!

Info, vragen & antwoorden

Gevallen in kaart

Hok je pluimvee op of scherm ze af (met netten)
 

  1. Alle pluimvee en vogels (*), ook duiven, die gehouden worden door professionele bedrijven en particulieren moeten worden opgehokt of afgeschermd zodat ze niet in contact kunnen komen met wilde vogels.
  2. Je moet je dieren eten en drinken geven in het hok of op een manier zodat wilde vogels hier geen toegang tot hebben. Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.
  3. Alle verzamelingen van pluimvee en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, openbare markten) zijn verboden zowel voor professionelen als voor particulieren.
     

(*) alle pluimvee met uitzondering van loopvogels (struisvogels,…) omwille van praktische moeilijkheden. Bovendien is het risico op overdracht eerder klein.

De consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden!

Meer info: contacteer de dienst grondgebiedszaken via 051 33 63 05 of milieudienst@lendelede.be