VOGELGRIEP | Lendelede ligt terug in de toezichtszone na uitbraak in Menen!

Gepubliceerd op Vrijdag 03 september 2021
vogelgriep 09.2021

Op 2 september 2021, werd een haard van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Menen. Als gevolg hiervan werden restrictiezones afgebakend rond de haard: een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km. Het zuiden en gedeeltelijk het westen van Lendelede ligt in de bewakingszone. Zoom in op de kaart om na te gaan of je binnen de bewakingszone woont of niet:

Binnen de bewakingszone gelden volgende maatregelen voor particulieren en professionelen:

1. De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).

2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door de bewakingszone over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

De verdere bijkomende maatregelen voor professionelen kunnen hier geraadpleegd worden.

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/_documents/20210902_ZS_mesures_IA_NL.pdf