Voorlopige bescherming Kasteel Dassonville

03 juni 201903 juli 2019

In de kern van onze gemeente staat de voormalige directeurswoning Dassonville, beter gekend als ‘het kasteel’.  Niet alleen het gebouw maar ook de omliggende tuin met diverse bebouwingen zijn waardevolle en karakteristieke relicten die door de eigenaars zo goed mogelijk in hun oorspronkelijke staat werden bewaard
 

Al in de loop van de vorige legislatuur besliste het college dat de erfgoedwaarde van dit gemeentelijk stukje geschiedenis ook op lange termijn gegarandeerd moest kunnen blijven en dat de bescherming ervan als monument niet onterecht is.  Midden 2018 werden de eerste stappen gezet en op vraag van het Agentschap Onroerend Erfgoed werd door het college eind december 2018 een gedetailleerd gunstig advies gegeven in het traject om het gebouw en de tuin te laten erkennen als monument.
 

Op 03.05.2019 werd een MB tot voorlopige bescherming goedgekeurd.  Alvorens er sprake kan zijn van een definitieve bescherming, moet er eerst nog een openbaar onderzoek worden gehouden.  Tijdens de periode van 03.06.2019 tot en met 03.07.2019 kan u het dossier raadplegen en opmerkingen maken.  Dit dossier ligt ter inzage bij de dienst Grondgebiedzaken (Dorpsplein 1) of kan online ingekeken worden via de site van Onroerend Erfgoed: https://openbareonderzoeken.onroerenderfgoed.be/.
 

Opmerkingen en bezwaren kan je schriftelijk indienen bij de gemeente Lendelede, dienst Grondgebiedszaken, Dorpsplein 1, 8860 Lendelede of via mail omgevingsloket@lendelede.be