Waarschuwing: valse meteropnemers

Waarschuwing

We hebben enkele meldingen gekregen van valse meteropnemers.  Iemand met minder goede intenties belde aan en vroeg om de meterstanden van water, gas of elektriciteit op te nemen. 

Om misbruik en diefstal te vermijden, geven we u graag enkele tips:

  • Een meteropnemer moet zich officieel kunnen kenbaar maken, bv. met een badge.  Vraag gerust om deze te tonen vooraleer je iemand binnen laat.

  • Meteropnemers vragen nooit om iets te ondertekenen.  Indien je dus om een handtekening gevraagd wordt, klopt dit niet.

  • Meteropnemers vragen nooit om cash geld, betaal dus niets.

  • Meteropnemers komen meestal langs op weekdagen tijdens de kantooruren, niet in het weekend.

Mocht je aan de voordeur het vermoeden hebben dat je te maken hebt met een oplichter, laat deze persoon dan niet binnen.

Als je in de woning het vermoeden hebt dat je te maken hebt met een oplichter, laat je niet afleiden en laat de persoon niet alleen in een ruimte.

Heb je het vermoeden dat je het slachtoffer werd van een oplichter, waarschuw dan de politie: 1701