Waterschaarste - Politiebesluit Gouverneur d.d. 21.05.2020

Gepubliceerd op woensdag 20 mei 2020

Maatregelen in West-Vlaanderen

Onze provincie wordt net als de voorbije 3 jaar getroffen door droogte.  Hierbij vindt u een overzicht van de beperkende maatregelen bij deze droogtesituatie.

Vanaf donderdag 21 mei 2020 zijn er opnieuw beperkende maatregelen van kracht.

Het is verboden om water te capteren uit alle waterlopen die gelegen zijn in de stroomgebieden van het Blankaartbekken, Poperingevaart, Kemmelbeek, Handzamevaart, Rivierbeek, Hertsbergebeek en Bornebeek. Daarnaast is het tevens verboden om water te capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde.

In twee situaties blijft beperkt capteren er wel nog toegelaten: voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en een beperkte captatie van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Politiebesluit van de Gouverneur d.d. 21.05.2020.

Kaart met stroomgebieden waarop captatieverbod van kracht is d.d. 21.05.2020.

 

Vragen over deze maatregelen?

Neem contact op via e-mail waterschaarste@west-vlaanderen.be of telefonisch via 050 40 70 32