Werken Stationsstraat: regeling tijdens de verlofperiode

De aannemer Olivier Construct is in bouwverlof vanaf 21 juli 2018 tot en met 15 augustus 2018. Binnen voornoemde periode zal onderstaande verkeerssituatie van kracht zijn in de Stationsstraat :

De Duifhuizenlaan ( nieuwe verbindingsweg tussen de Rozebeeksestraat en de Stationsstraat ) en de Nelcastraat (doodlopende weg in het midden van de zone Nelca Noord) blijven afgesloten voor alle verkeer.

In de Stationsstraat wordt langs beide zijden plaatselijk verkeer toegelaten. Komende van de richting Dorpsplein wordt plaatselijk verkeer toegelaten tot aan het kruispunt met de Nelcastraat.

Vanuit de andere richting ( spoorweg ) wordt eveneens plaatselijk verkeer toegelaten tot aan het kruispunt met de Nelcastraat.

Ter hoogte van de Nelcastraat wordt de Stationsstraat fysiek afgesloten.

Op 16 augustus 2018 hervat de aannemer de werkzaamheden. Hierbij dienen de kruispunten Stationsstraat – Duifhuizenlaan en Stationsstraat – Nelcastraat aangepakt.

Hieromtrent wordt later gecommuniceerd.
We danken jullie voor uw begrip.

Aangemaakt op: 09/07/2018