Werkzaamheden Site Nelca

Op maandag 12 maart 2018 begint de 2e fase van de werken in de Stationsstraat. Aannemer NV Olivier Construct uit Izegem begint met de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Stationsstraat. Daarom wordt vanaf 12 maart 2018 de Stationsstraat VOLLEDIG afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de spoorwegovergang en de laatste bebouwing (huisnummer 78)! 

Omleggingen:

Verkeer met herkomst Izegem wordt op de Rijksweg ter hoogte van de ovonde verwittigd van deze werken en verwezen naar de Izegemsestraat.

Het verkeer met herkomst Heulsestraat – Dorpsplein en met bestemming Rijksweg wordt tevens verwezen naar de Izegemsestraat.

Verkeer met herkomst Rijksweg wordt ter hoogte van de Hulstemolenstraat en de Em. Neirynckstraat verwezen naar de ovonde en de Izegemsestraat.

Fietsers en bromfietsers klasse A daarentegen worden verwezen naar de Rozebeeksestraat.

Plaatselijk verkeer:

In de Stationsstraat wordt ter hoogte van de Julien Ottevaerelaan enkel plaatselijk verkeer toegelaten (heen en terug), dit tot aan de plaats van de werkzaamheden. De handelaars blijven dus bereikbaar door middel van plaatselijk verkeer. 

Dit is ook het geval voor de Em. Neirynckstraat en de Hulstemolenstraat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten wordt vanaf de Rijksweg.

 

Bovenstaande verkeersregeling blijft van kracht tot midden april 2018 behoudens onvoorziene omstandigheden.

Bij de volgende fase wordt de werkzone in de Stationsstraat uitgebreid in de richting van het centrum. Hierover wordt later nog gecommuniceerd.

 

Het spreekt voor zich dat werken zonder hinder niet kan, maar de aannemer zal er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken en het gemeentebestuur zal hierop ook streng toezien.

We danken jullie voor uw begrip.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen :

De Algemeen directeur,                                                                                                                  De Burgemeester,

C. Vandecasteele                                                                                                           C. Dewaele

 

OPGELET: De politiezone Vlas voert repressieve controles uit op de naleving van dit éénrichtingsverkeer. Naast het in gevaar brengen van andere weggebruikers riskeren overtreders een onmiddellijke inning van 174 euro.

 

Aangemaakt op: 22/02/2018