Werkzaamheden Site Nelca

Update 21 juni 2018

Aannemer NV Olivier Construct uit Izegem plaatst binnenkort de onderlaag van de asfaltverharding vanaf de Emiel Neirynckstraat tot aan de Nelcastraat. Dat is de eerste nieuwe weg als je van de spoorweg komt.

Nadien zal er, buiten de werkuren, heel plaatselijk verkeer mogelijk zijn in dat deel van de werken. Dit op eigen risico, maar handelaars zullen op die manier opnieuw beter bereikbaar zijn.

Afhankelijk van de rioolwerken zal de aannemer ofwel eerst de betonverharding gieten van het kruispunt met de Nelcastraat ofwel de betonverharding aan de Duifhuizenlaan. Dat betekent dat het verkeer ter hoogte van het kruispunt waar er op dat moment werken zijn, geen verkeer zal mogelijk zijn tot het beton voldoende is uitgehard.

Daarna zal de aannemer overal de asfaltonderlaag plaatsen.

Zodra er meer nieuws is, wordt dit gecommuniceerd op deze pagina.

2de fase werken Stationsstraat

Op maandag 12 maart 2018 begon de 2e fase van de werken in de Stationsstraat. Zolang de aannemer bezig is met de heraanleg van de riolering en de wegenis in de Stationsstraat blijft de werfzone VOLLEDIG afgesloten voor alle doorgaand verkeer tussen de spoorwegovergang en de laatste bebouwing (huisnummer 78)! 

Omleggingen:

Verkeer met herkomst Izegem wordt op de Rijksweg ter hoogte van de ovonde verwittigd van deze werken en verwezen naar de Izegemsestraat.

Het verkeer met herkomst Heulsestraat – Dorpsplein en met bestemming Rijksweg wordt tevens verwezen naar de Izegemsestraat.

Verkeer met herkomst Rijksweg wordt ter hoogte van de Hulstemolenstraat en de Em. Neirynckstraat verwezen naar de ovonde en de Izegemsestraat.

Fietsers en bromfietsers klasse A daarentegen worden verwezen naar de Rozebeeksestraat.

Plaatselijk verkeer:

In de Stationsstraat wordt ter hoogte van de Julien Ottevaerelaan enkel plaatselijk verkeer toegelaten (heen en terug), dit tot aan de plaats van de werkzaamheden. De handelaars blijven dus bereikbaar door middel van plaatselijk verkeer. 

Dit is ook het geval voor de Em. Neirynckstraat en de Hulstemolenstraat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten wordt vanaf de Rijksweg.

 

Bovenstaande verkeersregeling blijft nog steeds van kracht.Zodra er meer info is, wordt hierover gecommuniceerd.

 

Het spreekt voor zich dat werken zonder hinder niet kan, maar de aannemer zal er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken en het gemeentebestuur zal hierop ook streng toezien.

We danken jullie voor uw begrip.

Namens het College van Burgemeester en Schepenen :

De Algemeen directeur,                                                                                                                  De Burgemeester,

C. Vandecasteele                                                                                                           C. Dewaele

 

OPGELET: De politiezone Vlas voert repressieve controles uit op de naleving van dit éénrichtingsverkeer. Naast het in gevaar brengen van andere weggebruikers riskeren overtreders een onmiddellijke inning van 174 euro.

 

Aangemaakt op: 21/06/2018