Werkzaamheden Site Nelca

De firma NV Vereecke uit Harelbeke startte begin november met de heraanleg van de nutsleidingen.

Ingevolge deze werkzaamheden werd in de Stationsstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd (zie kaartje onderaan). 
Dit tussen het warenhuis de Spar en de Emiel Neirynckstraat. Verkeer met herkomst Dorpsplein en met bestemming Rijksweg wordt toegelaten.

Verkeer in de omgekeerde rijrichting wordt omgelegd via de Rijksweg en de Izegemsestraat. Fietsers en bromfietsers klasse A worden verwezen naar de Rozebeeksestraat.

Deze gewijzigde verkeerssituatie duurt tot aan het kerstverlof (23 december 2017). Tijdens het kerstverlof  worden de werken opgeschort en wordt het verkeer terug in beide rijrichtingen opengesteld.

Na het kerstverlof (vanaf maandag 8 januari 2018) wordt het éénrichtingsverkeer terug ingevoerd zoals hierboven beschreven, dit tot eind januari – begin februari 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

OPGELET: De politiezone Vlas voert repressieve controles uit op de naleving van dit éénrichtingsverkeer. Naast het in gevaar brengen van andere weggebruikers riskeren overtreders een onmiddellijke inning van 174 euro.

Na het aanleggen van de nutsleidingen wordt de straat afgesloten voor het verkeer, dit voor de aanleg van de riolering en de bovenbouw. Hierover wordt later nog gecommuniceerd.

Aangemaakt op: 24/11/2017