Werkzaamheden Site Nelca: stand van zaken

Update 23 augustus 2018: site Nelca en Stationsstraat

In de resterende dagen van de maand augustus zullen de verschillende betonplateau’s gegoten worden:

  • vrijdag 24/08: kruispunt Stationsstraat/Duifhuizenlaan
  • maandag 27/08 : ‘pijpenkoprotonde’ van de Nelcastraat
  • dinsdag 28/08: kruispunt Stationsstraat/Nelcastraat

Dit uiteraard onder voorbehoud van uitzonderlijke weeromstandigheden!

Tijdens het gieten van de verschillende plateau’s is er geen enkel verkeer toegelaten, ook geen fietsers en voetgangers. Dit omdat de betonverharding moet kunnen drogen op een correcte manier. Het gemotoriseerd verkeer moet minstens 3 weken wachten alvorens over de nieuwe kruispunten te mogen rijden. Na de droogtijd wordt de asfalttoplaag geplaatst. Nadien zal de Stationsstraat, door de aannemer, vrijgegeven worden en wordt de site Nelca verder afgewerkt (wandel- en fietspaden, wadi’s, …..).

We willen alle handelaars en omwonenden danken voor het opgebrachte geduld en begrip!

Omleggingen:

Verkeer met herkomst Izegem wordt op de Rijksweg ter hoogte van de ovonde verwittigd van deze werken en verwezen naar de Izegemsestraat.

Het verkeer met herkomst Heulsestraat – Dorpsplein en met bestemming Rijksweg wordt tevens verwezen naar de Izegemsestraat.

Verkeer met herkomst Rijksweg wordt ter hoogte van de Hulstemolenstraat en de Em. Neirynckstraat verwezen naar de ovonde en de Izegemsestraat.

Fietsers en bromfietsers klasse A daarentegen worden verwezen naar de Rozebeeksestraat.

Plaatselijk verkeer:

In de Stationsstraat wordt ter hoogte van de Julien Ottevaerelaan enkel plaatselijk verkeer toegelaten (heen en terug), dit tot aan de plaats van de werkzaamheden. De handelaars blijven dus bereikbaar door middel van plaatselijk verkeer. 

Dit is ook het geval voor de Em. Neirynckstraat en de Hulstemolenstraat waar enkel plaatselijk verkeer toegelaten wordt vanaf de Rijksweg.

Bovenstaande verkeersregeling blijft nog steeds van kracht.Zodra er meer info is, wordt hierover gecommuniceerd.

Het spreekt voor zich dat werken zonder hinder niet kan, maar de aannemer zal er alles aan doen om de hinder tot een minimum te beperken en het gemeentebestuur zal hierop ook streng toezien.

We danken jullie voor uw begrip! 

OPGELET: De politiezone Vlas voert repressieve controles uit op de naleving van dit éénrichtingsverkeer. Naast het in gevaar brengen van andere weggebruikers riskeren overtreders een onmiddellijke inning van 174 euro.

 

Aangemaakt op: 23/08/2018