Omleiding Site Nelca

Bericht aan de bevolking:

Site Nelca - Stationsstraat

Aanvang heraanleg nutsleidingen (fase 1) op 6 november 2017

Tijdens de aanpassingswerken aan de nutsleidingen wordt in de Stationsstraat tussen De Spar en de Emiel Neirynckstraat éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Verkeer met herkomst Dorpsplein en met bestemming Rijksweg is toegelaten. Verkeer in de omgekeerde rijrichting wordt omgeleid via de Rijksweg en de Izegemsestraat. Fietsers en bromfietsers klasse A worden verwezen naar de Rozebeeksestraat.

Deze gewijzigde verkeerssituatie start op 6 november en zal ongeveer duren tot het kerstverlof. Tijdens het kerstverlof worden de werken opgeschort en wordt het verkeer opnieuw in beide rijrichtingen opengesteld.

Na het kerstverlof wordt het éénrichtingsverkeer opnieuw ingevoerd zoals hierboven beschreven. Dit tot ongeveer eind januari - begin februari 2018 (afhankelijk van de weersomstandigheden).

Hierover wordt later opnieuw gecommuniceerd.

Plan verkeershinder Site Nelca (fase 1)