Politiebesluit van de Burgemeester d.d. 22.03.2021 houdende organisatie van de zittingen van de lokale bestuursorganen.

Gepubliceerd op maandag 22 maart 2021
22 maart 202130 juni 2021

Bekendmaking besluit

De beslissing genomen door de Burgemeester op datum van 22.03.2021 houdende organisatie van de zittingen van de lokale bestuursorganen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 22 maart 2021.

Dit reglement vervangt het besluit van de Burgemeester van 20.11.2020.

De reglementen en verordeningen, bedoeld in art. 286 van het decreet Lokaal Bestuur, treden in werking de 5e dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Dit besluit vermeldt uitdrukkelijk dat het in werking treedt vanaf 22 maart 2021 tot en met 30 juni 2021.