Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen d.d. 16.11.2020, houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen.

Gepubliceerd op donderdag 19 november 2020

Bekendmaking besluit

Het Politiebesluit van de Provinciegouverneur van West-Vlaanderen op datum van 16/11/2020, houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 19 november 2020.

Onderhavig besluit is onmiddellijk uitvoerbaar en treedt in werking vanaf donderdag 19 november 2020 om 00:00 uur tot en met zondag 17 januari 2021 om 24:00 uur.