Premie voor saneren en renoveren woning

Wie komt in aanmerking ?

Alle personen die een woning gelegen op het grondgebied van de gemeente Lendelede saneren of renoveren en uit dien hoofde genieten van een huisvestingspremie of andere tegemoetkoming van de Vlaamse Gemeenschap of van een verbetering- of aanpassingspremie van de Provincie, kunnen aanspraak maken op een gemeentelijke saneringspremie of renovatiepremie.

Voorwaarden

Er moet enkel een bewijs voorgelegd worden dat één van de premies vermeld hierboven definitief werd toegekend. 

Wat moet je meenemen?

Om van deze premie te kunnen genieten moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur of de woonwinkel uiterlijk één jaar na de definitieve toekenning van de premie van de Provincie of de Vlaamse Gemeenschap.

De basispremie, alsmede de verhoging wegens kinderen ten laste, zal toegekend worden mits voorlegging van de stukken waarbij de provinciepremie of de premie van de Vlaamse Gemeenschap ter zake, aan de betrokkene wordt toegekend. Voor de mindervalide kinderen moet ook een attest worden voorgelegd afgeleverd door een bevoegd of officieel organisme waarin het percentage van invaliditeit wordt bevestigd of van het bevoegd organisme dat de verhoogde kinderbijslag uitbetaalt.

Extra informatie

Bedrag en uitbetaling van de toelage

Het bedrag van deze aanvullende premie wordt vastgesteld op 250 euro. Deze premie wordt verhoogd met 20% per kind ten laste. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 28.05.2020