Premie voor verhardingswerken aan private toegangswegen

Wie komt in aanmerking?

De eigenaars, huurders of gebruikers die de private toegangsweg naar hun woning of hoeve verharden mits zij de gemeente Lendelede bewonen op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Hiervoor moeten zij ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente.

Voorwaarden
  • De toegangsweg moet min. 30 meter lang zijn en er wordt max. 2,5 meter breedte betoelaagd.
  • De werken moeten uitgevoerd worden door een private aannemer vanaf de grens van de openbare weg tot aan de woning of landbouwbedrijf op kosten van de betrokken eigenaars, huurders of gebruikers.
Wat moet je meenemen?

Om van deze toelage te kunnen genieten moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het gemeentebestuur voor de aanvang van de werken. De werken mogen slechts aangevangen worden nadat belofte van toelage is verleend.

Extra informatie

Bedrag en uitbetaling van de toelage

  • Voor bitumineuze rijwegverharding (min. 5 cm dikte), beton, betonklinkers, kasseien, grasdallen verharding: een toelage voor de gedane kosten met een maximum van 3,75 euro per vierkante meter. Deze toelage is beperkt tot maximum 3.750 euro en kan om de 10 jaar aangevraagd worden. De door de gemeente toegestane toelage zal berekend worden op voorlegging van de facturen van de uitgevoerde werken.

  • Voor steenslag, dolomiet, afgefreesde asfalt, of ander gelijkaardig materiaal (min. 200 kg/lopende meter): een toelage voor de aankoopprijs met een maximum van 1,85 euro per vierkante meter. Deze toelage is beperkt tot maximum 1.800 euro en kan maximaal éénmaal per 3 jaar aangevraagd worden. De kosten voor het openspreiden van het materiaal komen niet in aanmerking voor betoelaging. De door de gemeente toegestane toelage zal berekend worden op voorlegging van de aankoopfacturen van de materialen.

De uitbetaling zal gebeuren binnen de perken van het goedgekeurde begrotingsartikel en kan eventueel gespreid worden over verscheidene dienstjaren.

Aanvraagformulier

Afschrift gemeenteraadsbeslissing 18.04.2013