Belasting op het plaatsen van terrassen op het openbaar domein