Premie aan instellingen voor mindervaliden

A.  Wie komt in aanmerking?

Alle instellingen die mindervaliden woonachtig te Lendelede opvangen.

B.  Welke voorwaarden worden gesteld?

  • De mindervalide moet op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen (ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister).
  • De mindervalide moet een invaliditeitspercentage hebben van tenminste 66%.

C.  Hoe en wanneer aanvragen?

De betrokken instellingen moeten een lijst indienen bij het gemeentebestuur waarop vermeld staat welke minder-valide personen op 1 januari van het betrokken dienstjaar worden opgevangen in hun instelling. De aanvragen moeten jaarlijks worden hernieuwd en moeten uiterlijk op 1 september van ieder jaar bij het gemeentebestuur worden ingediend.

D.  Bedrag en uitbetaling van de toelage.

De toelage bedraagt jaarlijks 25 euro per mindervalide opgevangen in de instelling.

Dorpsplein 1
8860
Lendelede
051 33 63 03
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven