Premie jongerensparen

Ook gekend als voorhuwelijkssparen

A.  Wie komt in aanmerking?

Iedere jongere die de uitbetaling heeft bekomen van zijn gespaard bedrag bij een dienst voor prenuptiaal sparen opgericht conform de wettelijke of reglementaire beschikkingen.

B.  Welke voorwaarden worden gesteld?

De jongere moet op de einddatum van het lidmaatschap minstens 1 jaar in de gemeente gehuisvest zijn.

Evenwel wordt de premie toch toegekend indien betrokkene minder dan 1 jaar de gemeente heeft verlaten of minder dan 1 jaar in de gemeente gehuisvest is, onder voorwaarde dat het bewijs wordt voorgelegd dat de nieuwe of vroegere gemeente geen premie voor het voorhuwelijkssparen of een premie voor jongerensparen heeft toegekend.

C.  Hoe aanvragen ?

De aanvraag moet op het daartoe voorzien aanvraagformulier ingediend worden.

D.  Bedrag en uitbetaling van de toelage.

10 % op het totaal bedrag van de gelden door hem of haar gestort bij een dienst voor prenuptiaal sparen opgericht conform de wettelijke of reglementaire beschikkingen. De uitbetaling gebeurt op het rekeningnummer van de begunstigde.

Dorpsplein 1
8860
Lendelede
051 33 63 03
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven