Tegemoetkoming huisvuilzakken

De ophaling en verwerking van huisvuil kost handenvol geld. Het principe is dat 'de vervuiler betaalt'. Dit betekent voor een aantal mensen een zware financiële last. Daarom werd in Lendelede voor bepaalde categorieën een tussenkomst (sociale correctie) ingevoerd.

Dit houdt in dat het OCMW om de 6 maanden één rol gele huisvuilzakken (60 liter) of twee rollen gele huisvuilzakken (30 liter) voor restafval, gratis ter beschikking stelt aan de volgende inwoners van Lendelede:

 1. Personen met bestendige steundossiers en zware budgetteringsdossiers;
 2. Personen in schuldbemiddeling;
 3. Alleenstaanden met kinderlast die enkel beschikken over een vervangingsinkomen;
 4. Personen die dagelijks gebruik maken van incontinentiemateriaal;
 5. Personen met een blijvende stoma;
 6. Personen met nierdialyse thuis;
 7. Personen die thuis sondevoeding gebruiken.

Een huisbezoek is mogelijk voor personen met gebruik van incontinentiemateriaal.

Wat moet je meebrengen?

Afhankelijk van de categorie waartoe u behoort: 

 1. Attest sociale dienst OCMW;
 2. Attest van schuldbemiddelaar;
 3. Bewijs van het vervangingsinkomen;
 4. Doktersattest (formulier te verkrijgen bij Sociaal Thuis);
 5. Attest samenstelling gezin.

 

Dorpsplein 8
8860
Lendelede
051/30 34 15
Nu gesloten
Meer
Alles weergeven