Vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (VVB)

Vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder worden afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Je hebt een vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder nodig wanneer jouw exploitatiezetel in de gemeente Lendelede gevestigd is. Deze vergunning is geldig op het grondgebied van het Vlaamse Gewest.

Kosten

Er is een jaarlijkse belasting van 250€ verschuldigd.

Extra informatie

Aanvraag

Wanneer ?

Minstens 3 weken op voorhand.

Hoe ?

Je dient het aanvraagformulier voor het verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen in bij de dienst grondgebiedszaken Lendelede.

Wat ?

Op het aanvraagformulier staat welke documenten je allemaal bij je aanvraag moet voegen.

Verder verloop

Op basis van het advies van de betrokken dienst beslist het college van burgemeester en schepenen over het al of niet verlenen van de vergunning.

Wetgeving

- Decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer op de weg

- Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van VVB

- Beslissing gemeenteraad 29 mei 2018 mbt exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Meer info

Je gebruikt het aanvraagformulier ook om je bestaande vergunning te wijzigen (bij voorbeeld een ander voertuig of tarief).

Aanvraagformulier vergunning VVB