Vlarem milieuvergunning 3de klasse

Hebt u voor uw bedrijf een milieuvergunning klasse 3 nodig dan kunt u dit opzoeken in de indelingslijst. Uiteraard kunt u voor meer inlichtingen hierover ook terecht bij de milieudienst. Het meldingsformulier klasse 3 kunt u aanvragen op de milieudienst of rechtstreeks downloaden

Kosten

De gemeentelijke dossiertaks voor een vergunning klasse 3 bedraagt de werkelijk gedane kosten met een minimum van € 25 en een maximum van € 500.

Extra informatie

Stap 1:

Waar indienen?

Het meldingsformulier voor een inrichting van klasse 3 moet u indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. U kan het dossier tegen ontvangstbewijs in 3-voud bezorgen aan de milieudienst.

Stap 2:

Behandelingsprocedure

De melding kan men niet weigeren, behalve wanneer de inplantingsplaats onverenigbaar is met de algemene en aanvullende stedenbouwkundige voorschriften, zoals die reeds gelden in het goedgekeurd gewestplan of in een ander plan van aanleg.

De dag nadat de melding werd gedaan, mag de exploitatie worden aangevat. Wij raden u toch aan te wachten tot u een schriftelijke bevestiging van de kennisname door het College van Burgemeester en Schepenen hebt ontvangen.