Publiciteit en wegwijzers langs de openbare weg

Publiciteit

Langs gemeentewegen

Voor publiciteit langs gemeentewegen

Langs gewestwegen

Op de meeste gewestwegen (die allemaal een nummer hebben, bijv. N2, R6, ...) in Vlaanderen is publiciteit verboden op vrijstaande constructies. Hier wordt mee bedoeld: alle publiciteit die niet wordt aangebracht op de gevel van een gebouw. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u de wetgeving over publiciteit langs gewestwegen. Wilt u weten welke regeling geldt voor een bepaalde gewestweg? Neem dan contact op met de afdeling Wegen en Verkeer van de provincie waarin de gewestweg ligt.

Voor publiciteit langs gewestwegen

Ook voor individuele borden voor sociaal-culturele activiteiten is een omgevingsvergunning nodig. Bekijk hier alles over het aanvragen van omgevingsvergunningen in Lendelede.

Langs autosnelwegen

Langs alle snelwegen in Vlaanderen is publiciteit op vrijstaande constructies verboden. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vindt u de wetgeving over publiciteit langs autosnelwegen.

Langs de snelwegen en gewestwegen staan er wel borden voor overheidscampagnes over mobiliteit, verkeer en verkeersveiligheid.

Wegwijzers

Duidelijke en eenvoudige wegwijzers zorgen voor een overzichtelijker en veiliger wegbeeld. De wegbeheerder (de gemeente of het Agentschap Wegen en Verkeer) plaatst en beheert alle wegwijzers op openbaar domein. Zelf een wegwijzer naar uw bedrijf of zaak plaatsen, mag dus niet. Het Agentschap Wegen en Verkeer verwijdert wegwijzers langs gewestwegen die niet stroken met de reglementering 

Wegwijzers moeten aangevraagd worden via de gemeente. Als het over een gewestweg gaat, zal de gemeente de aanvraag voor u doorsturen naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Lees meer over bewegwijzering op de N36.

Omleidingsroutes

Soms moet de autosnelweg gedeeltelijk of volledig worden afgesloten. In dat geval kunt u een bewegwijzerde omleiding volgen (gele borden met een letter op).