Chronologisch overzicht reglementen OCMW

Deze pagina bevat een overzicht van alle reglementen die goedgekeurd zijn door de OCMW raad vanaf 1 januari 2019.

2019

2020