Tussenkomst in begrafeniskosten

Het OCMW zal slechts de kosten tot begrafenis ten laste nemen wanneer blijkt dat het OCMW daartoe bevoegd is, dat de overledene behoeftig was en dat er geen erfgenamen kunnen aangesproken worden die wettelijk verplicht zijn deze kosten te dragen of wanneer deze erfgenamen de erfenis verworpen hebben.

De bevoegdheid om tussen te komen in deze begrafeniskosten ligt bij de OCMW raad.