Uittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie. 

Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier. Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden. 

Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit: 

  • een gereglementeerde activiteit of beroep (zie lijst activiteiten en beroepen); 
  • een activiteit waarbij men in contact komt met minderjarigen (opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen (art. 596, 2 Wetboek vna Strafvordering). 

Procedure

  • De werkgever, vereniging, organisatie... vult het formulier in en bezorgt het aan de betrokkene; 
  • De betrokkene gaat naar de gemeente (of het Centraal Strafregister als de burger geen woon- of verblijfplaats heeft in België) om het uittreksel op te vragen;
  • De gemeente vult het formulier onderaan in, dateert en ondertekent het, en levert het gevraagde uittreksel af aan de burger.