Verbintenis tot ten laste neming

Als je een vriend of familielid voor een korte periode van maximum 3 maanden naar België wil laten komen en die

  • niet de Belgische nationaliteit heeft en
  • niet over voldoende financiële middelen beschikt om zelf de kosten van verblijf in België te dragen;

dan kan je een verbintenis tot ten laste neming ondertekenen (bijlage 3bis van het KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen).

Hij neemt hiermee de verplichting op zich om financieel garant te staan en verbindt zich ten opzichte van de Belgische Staat, van elk bevoegd OCMW en van de ten laste genomen persoon om zijn kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëringskosten ten laste te nemen.

Voorwaarden

De aanvrager die garant staat voor een vriend die als toerist op bezoek komt, moet over een inkomen van 1.000 euro beschikken te vermeerderen met 150 euro per persoon ten laste uit het eigen gezin en 200 euro voor de toerist.
Staat hij garant voor een familielid, dan moet hij beschikken over een inkomen van 800 euro, te vermeerderen met 150 euro per persoon ten laste uit het eigen gezin en 150 euro voor de toerist.

Visumplichtige buitenlanders moeten het formulier "bijlage 3bis" aanbieden bij de Belgische ambassade of consulaat in hun thuisland,  samen met hun visumaanvraag. Niet-visumplichtigen moeten dit document, dat door de Dienst Vreemdelingenzaken reeds goedgekeurd is, samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van 2 jaar.

Bijlage3bis

Kosten

Gratis

 

Wat moet je meenemen?

De garant moet zich persoonlijk melden met:

  • Een bewijs van voldoende middelen van bestaan: de drie laatste loonfiches of het laatste aanslagbiljet;
  • De Belgische identiteitskaart of een verblijfskaart;
  • Gegevens van de persoon die uitgenodigd wordt nl. naam, geboortedatum en -plaats, adres en paspoortnummer;
  • De plaats waar het visum wordt aangevraagd.
Extra informatie

Stap 1:

Het formulier invullen

De dienst bevolking zorgt ervoor dat de handtekening gewettigd wordt.