Zoetekoeke

Uit het vorig project WoonZorgSaam bleek dat een bepaalde groep mensen uit onze gemeente niet of heel moeilijk te bereiken is. Het gaat vooral om inwoners die niet bij een vereniging zijn aangesloten, mensen zonder netwerk, eenzamen...
Sociaal isolement is een groeiend probleem binnen onze samenleving die voorkomt bij alle leeftijdsgroepen en bij alle lagen van de bevolking. Daarom diende het OCMW / Sociaal Thuis eind februari een project in bij de provincie West-Vlaanderen om dit aan te pakken binnen de gemeente Lendelede.

Subsidie

Het project Zoetekoeke werd op 28 mei 2015 goedgekeurd in de zitting van de deputatie van de provincie West-vlaanderen. Dat betekent dat we het project kunnen uitwerken dankzij financiële steun uit het impulsfonds van de provincie.

De bedoeling is:

  • kansen creëren die mensen helpen om sociaal isolement te voorkomen
  • sociaal contact en vrijetijdsbesteding bevorderen
  • de doelgroep leren omgaan met eenzaamheid

Dit door mensen de weg te wijzen naar deelname aan welzijn, cultuur, sport, verenigingen en specifieke activiteiten.

We kozen voor de doelgroep alleenstaande mensen tussen de 18 en 65 jaar en eenoudergezinnen uit gemeente Lendelede.

Voor het project willen we niet alleen samenwerken met professionelen, de Gezins- en Welzijnsraad, de cultuurraad, de sportraad en de beheerraad van de bib, maar ook met zoveel mogelijk verenigingen in Lendelede.

Timing

Het project startte op 15 juli 2015. Het officiële startmoment is op 18 september 2015. De doelgroep ontvangt hiervoor een uitnodiging. Op 1 september 2016 wordt het project afgerond en opgenomen in de reguliere werking van OCMW / Sociaal Thuis.

Zoetekoeke?!

Zoetekoeke (of peperkoek) is een soort gebak dat traditioneel als ontbijt of als vieruurtje wordt gegeten. Het is een extraatje, iets wat we niet écht nodig hebben, maar ons toch goed doet. We associëren de koek met een moment van warm samen zijn, als lekkernij bij de koffie, als gezond tussendoortje voor dat tikkeltje extra energie. Het is zacht van textuur, smelt in de mond en is kneedbaar. Het doet ons denken aan flexibel zijn. En wat kneedbaar is, zet aan tot verandering. Meteen een verklaring waarom we ons project rond het doorbreken van het sociaal isolement de naam ‘zoetekoeke’ gaven. En bovendien is het West-Vlaamse dialect helemaal ‘in’, denk maar aan de campagne “Oe ist?” of “Iedereen West-Vlaams!” van de provincie West-Vlaanderen.

“Wieder zien preus lik fjirtig ip us project, gieder wok?!”

 

Dit project kan gerealiseerd worden dankzij de steun van Provincie West-Vlaanderen