Zorgbudget voor mensen met een beperking

Het zorgbudget voor mensen met een handicap (vroeger basisondersteuningsbudget) is een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid voor mensen met een erkende handicap die een beperkte ondersteuningsnood hebben.

Ze kunnen het gebruiken voor bijvoorbeeld hulp aan huis, begeleiding, dagopvang of dienstencheques.

Dit zorgbudget bedraagt 300 euro per maand. Je kunt hiervoor geen aanvraag doen. Zodra je in aanmerking komt voor dit zorgbudget neemt de mutualiteit contact met jou op.

Volwassenen

Sinds september 2016 krijgen volwassenen met een handicap dit zorgbudget. Het gaat om mensen die tussen 31 december 2014 en op 1 januari 2016 geregistreerd stonden op de Centrale Registratie van Zorgvragen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ze maken ook geen gebruik van voorzieningen waarvoor een toegangsticket van het VAPH nodig is.

Personen jonger dan 21 jaar

Sinds januari 2017 komen personen jonger dan 21 jaar die op de wachtlijst staan van de Intersectorale Toegangspoort in aanmerking voor dit zorgbudget. Het gaat om mensen die op 30 juni 2015 ofwel geregistreerd waren op de Intersectorale Registratielijst, ofwel een indicatiestelling hadden die recht geeft op een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB). Ze maken ook geen gebruik van diensten of voorzieningen die niet combineerbaar zijn.

12 punten op de medisch-sociale schaal

Sinds september 2017 komen personen die op basis van 12 punten op de medisch-sociale schaal recht hebben op verhoogde kinderbijslag of een integratietegemoetkoming (personen van 21 tot en met 25 jaar) in aanmerking voor dit zorgbudget. Ze maken ook geen gebruik van diensten of voorzieningen die niet combineerbaar zijn.

Goed om te weten

Het zorgbudget voor mensen met een handicap:

  • is de zogenaamde eerste trap van de persoonsvolgende financiering. Het persoonsvolgend budget is de tweede trap
  • kan niet worden gecombineerd met het persoonsvolgend budget
  • maakt deel uit van de Vlaamse sociale bescherming