Zwaar verkeer in Lendelede

In Lendelede geldt een verbod op doorgaand zwaar verkeer. Dit verbod werd ingevoerd om het centrum van Lendelede verkeersluw te maken waarbij vooral het zwaar vervoer geweerd wordt. Het is namelijk de bedoeling om dit zwaar verkeer te kanaliseren zodat het toch Lendelede kan aandoen, maar op de meest veilige manier. 

Wie uit de randgemeenten komt of wie van de N36 komt, kan zien dat er reeds tonnageverbod is, maar met onderbord 'uitgezonderd plaatselijke bediening'. De praktijk leert ons dat veel chauffeurs 'zwaar vervoer' zich hier niet om bekommeren en rustig verder rijden. Om dit te verhelpen, werd een verkeersplan uitgewerkt waarbij alle zwaar vervoer dat in Lendelede moet zijn, het centrum kan bereiken en dit enkel via de 'ovonde' naar de Izegemsestraat.

Wie het centrum wil bereiken via één van de andere toegangswegen vindt langs zijn weg het bord 'tonnagebeperking max. 5 ton' en dit zonder onderbord. Deze borden werden opgesteld op volgende plaatsen.

  • kruispunt Stationsstraat / J. Ottevaerelaan
  • kruispunt Heulsestraat / Langemuntelaan
  • kruispunt Winkelsestraat / Langemuntelaan

Dit verbod geldt reeds een tijdje. Niettegenstaande het tonnageverbod blijft de politie vaststellen dat dit volop genegeerd wordt.

Welke weg moet er dan gevolgd worden?

Komende uit Heule: Heulsestraat - Langemuntelaan - Oudstrijderslaan tot aan de Izegemsestraat. Enkel daar blifjt het bord 'uitgezonderd plaatselijke bediening' gelden. Komende uit Ledegem: Winkelsestraat - Oudstrijderslaan tot aan de Izegemsestraat. Enkel daar blijft het bord 'uitgezonderd plaatselijke bediening' gelden.
Komende vanuit de N36: enkel Lendelede binnen rijden via de Izegemsestraat. Idem dito als hierboven aangehaald.

Het invalspunt 'Lendelede centrum' kan dus enkel genomen worden vanuit de Izegemsestraat. Voor deze oplossing werd geopteerd omdat men op deze plaats het beste zicht heeft op de verkeerssituatie.

Gelieve hiermee rekening te houden bij het uitstippelen van de routes. De politie start binnenkort met repressieve controles, wat betekent dat, bij het vaststellen van een overtreding, onmiddellijk tot het opstellen van een proces-verbaal zal overgegaan worden. 

Tonnagebeperkingsplan