Algemene info omgeving

In 2018 werd in het Vlaamse Gewest het omgevingsvergunningendecreet van kracht.  Sindsdien spreken we niet meer van een stedenbouwkundige aanvraag (bouwaanvraag) of milieuvergunningsaanvraag, maar van omgevingsprojecten.

Onder de noemer ‘omgevingsprojecten’ zitten meerdere vergunningsaanvragen:

- omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen (de vroegere bouwaanvraag / verkavelingsaanvraag)

- omgevingsvergunningsaanvraag met IIOA (Ingedeelde Inrichtingen Of Activiteiten, de vroegere milieuaanvraag)

- omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen én IIOA.  Dit biedt de mogelijkheid beide aspecten gecombineerd in één procedure te behandelen.

- melding van stedenbouwkundige handelingen

- melding van IIOA (vroegere klasse III-milieuaanvraag)


 

Het omgevingsvergunningendecreet regelt de procedures en de inhoudelijke aspecten van de omgevingsprojecten, maar om te bepalen wat kan en niet kan bestaan er andere wetgevingen.

Voor ruimtelijke ordening en stedenbouw is dit op gewestelijk niveau de Vlaamse Codex, ondersteund door uitvoeringsbesluiten en richtlijnen.  Via de website van het omgevingsloket wordt u al enigszins wegwijs gemaakt in deze materie.  Zie ook hieronder bij ‘Aanvragen omgevingsvergunning’

De provinciale regelgeving wordt bepaald door de Deputatie van West-Vlaanderen, maar die is op particulier niveau eerder beperkt.

Tenslotte zijn er ook gemeentelijke bepalingen die aanvullend zijn bij de hogere besluiten.  Concreet wordt dit grotendeels vertaald in plannen van aanleg, nl. BPA’s (Bijzonder Plan van Aanleg), RUPs (Ruimtelijke UitvoeringsPlan), verkavelingen, reglementen…  Alle info hierover kan u opvragen bij uw gemeentelijk omgevingsloket.