verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid ligt ons als gemeente heel nauw aan het hart.

Daarom werd reeds 2 maal het Save-label Steden en Gemeenten behaald en hebben wij recent ook het Charter Werftransport ondertekend.

Er wordt hierbij gevraagd om niet meer met zwaar vervoer (+ 5ton) te laden of te lossen tijdens het begin- en einde van de schooluren waarbij in eerste instantie de nadruk gelegd wordt op de beginuren, zijnde van 7u45 tot 8u30.

Uit recente controles is immers gebleken dat er geregeld vrachtwagens tijdens deze beginuren aan de scholen voorbij rijden met mogelijks een handelszaak/ onderneming / bouwwerf als bestemming.

Daarom vragen wij aan iedereen om de leveranciers te responsabiliseren  zodat tijdens deze uren geen zware vrachtwagens meer aan de scholen voorbij rijden. Het circulatieplan waarop aangegeven staat hoe een handelszaak/onderneming bouwwerf te bereiken is, waarbij de schoolomgevingen vermeden worden, staat in diverse talen op onze website 

Voor meer informatie kan u gerust contact op nemen met de dienst Lokale Economie op het nummer 051/33.63.00 of via e mail naar lokale.economie@lendelede.be

werfverkeer

Lendelede ondertekent het Charter Werftransport

De gemeente Lendelede, Bouwunie, Confederatie Bouw en FEZMA slaan de handen in elkaar om bij te dragen aan een maximaal bereikbare, Ieefbare en veilige omgeving tijdens private en publieke bouw- en wegenwerken op het grondgebied van de gemeente Lendelede.

Hiertoe worden een aantal doelstellingen nagestreefd. 

Bekijk het charter