Inventaris van het bouwkundig erfgoed

In opdracht van de Vlaamse Overheid werd door het Agentschap R-O Vlaanderen, Cel Onroerend Erfgoed West-Vlaanderen de inventaris van het bouwkundig erfgoed voor de gemeente Lendelede opgesteld. Dit gebeurde in het kader van de lopende, geografische inventarisatie van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Inventarisatie, onderzoek en teksten werden afgewerkt in de periode februari - december 2008.

Concreet bestaat de opmaak van deze inventaris uit veldwerk, aanvullend literatuur- en archiefonderzoek en het uitschrijven van teksten. Dit gebeurde door Pieter Santy, erfgoedconsulent van het Agentschap R-O Vlaanderen. Samen met Kristien Devooght prospecteerde hij te voet en met de auto alle straten van de gemeente. Zij fotografeerden het waardevol bouwkundig erfgoed en beschreven dit aan de hand van een inventarisfiche.

Al deze gegevens zijn nu verzameld in een inventarisdocument van 208 pagina's.

Naast het gebruik als uitgangspunt voor de selectie van het te beschermen bouwkundig erfgoed, heeft de inventaris nog enkele doelstellingen, m.n. als hulpmiddel bij de uitbouw van een lokaal erfgoedbeleid, als gids voor het bouwkundig erfgoed in de streek en als aanzet tot verder wetenschappelijk onderzoek.

De gegevens uit de inventaris van het bouwkundig erfgoed zijn tevens opgenomen in een databank op de website van het VIOE (Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed): www.vioe.be