FAQ Bedrijvengids

1. Waarom een bedrijvengids? 

Een permanent geactualiseerde en correcte databank met gegevens over bedrijven, komt tegemoet aan de ambitie van het lokaal bestuur om modern en efficiënt met inwoners en ondernemers te communiceren.

Burgers correct informeren. 

Inwoners gaan op zoek naar de dichtstbijzijnde apotheek, een gezellig restaurant, een schrijnwerker, een nieuwe werkgever,... De bedrijvengids geeft online een eenvoudig en duidelijk overzicht van alle ondernemers. De inwoners kunnen elk bedrijf zoeken op naam, ondernemingsnummer, bedrijfsactiviteit en zelfs op ligging. 

Je kunt als ondernemer zelf nuttige informatie (zoals e-mailadres, telefoonnummer, website, openingstijden,...) aanvullen zodat inwoners vlot de weg vinden naar de onderneming. 

Actief met ondernemers communiceren. 

Zijn er wegenwerken in de buurt? Zijn er interessante lokale economische initiatieven? De communicatie tussen het lokaal bestuur en het bedrijf kan vlotter en gerichter verlopen dankzij de uitgebreide contactgegevens die je als ondernemer in deze bedrijvengids bijhoudt. Bovendien biedt deze databank, door de unieke gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de mogelijkheid om nieuwe ondernemers te verwelkomen en wegwijs te maken.

2. Geen inlogcode ontvangen? 

Op basis van de KBO-gegevens, werd naar alle vestigingen een inlogcode verstuurd. Indien je geen inlogcode hebt ontvangen, controleer je best op welke wijze de onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tik het BTW-nummer in, en controleer de vestigingsgegevens vermeld bij aantal vestigingen.

Indien uit deze controle blijkt dat 

 • de vestiging hier niet gekend is:

  De enige methode om de bedrijfsgegevens in de bedrijvengids te laten opnemen is het correct registreren van het bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je moet hiervoor bij een ondernemingsloket zijn of zelf gegevens aanpassen via MY ENTERPRISE (aan de hand van de elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van de hier gevestigde bedrijven. Jouw vestiging krijgt dan zijn inloggegevens opgestuurd.

 

 • de vestiging hier wel gekend is, maar zeer recent werd ingeschreven in het KBO:

  Het lokaal bestuur ontvangt maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens. De vestiging wordt gecontacteerd van zodra wij de gegevens ontvangen.

 

 • de vestiging hier wel gevestigd is, maar de adresgegevens niet kloppen:

  Je kunt de bedrijfsgegevens officieel aanpassen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket of je kunt zelf gegevens aanpassen via MY ENTERPRISE (aan de hand van de elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van bedrijven. De vestiging krijgt dan zijn inloggegevens opgestuurd.

  Je kunt de correcte bedrijfsgegevens doorgeven. In dit geval worden enkel de gegevens in deze lokale databank aangepast. Het lokaal bestuur kan de wijzigingen niet doorgeven aan de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien het hiervoor niet bevoegd is. De gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen blijven dus in dit geval ongewijzigd. Stuur een e-mail naar lokale.economie@lendelede.be met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Het paswoord zal je per post toegestuurd worden.

 

 • de onderneming hier gevestigd is en alle gegevens correct zijn, maar je de inlogcode niet ontvangen hebt:

  Stuur een e-mail naar lokale.economie@lendelede.be met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Het paswoord zal je per post toegestuurd worden.

 

3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?

Stuur een e-mail naar lokale.economie@lendelede.be met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Het paswoord zal je per post toegestuurd worden.

 

4. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?

De basis voor de bedrijvengids wordt gevormd door de gegevens over de vestigingen die de Kruispuntbank voor Ondernemingen maandelijks aan het lokaal bestuur bezorgt. Zo blijven we op de hoogte van de vestigingen die verdwijnen en die er bijkomen. Alle aanpassingen die ondernemers in de Kruispuntbank van Ondernemingen aanbrengen worden automatisch in de bedrijvengids opgenomen.

Er is een gegevensstroom van de Kruispuntbank voor Ondernemingen naar de bedrijvengids, maar niet omgekeerd. Gegevens die door ondernemers in de bedrijvengids worden  aangebracht worden niet doorgegeven aan de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

Het invullen van gegevens in deze bedrijvengids ontslaat de onderneming dus geenszins van de wettelijke verplichting tot aanpassing van de gegevens in KBO, via een ondernemingsloket en/of griffie. Correcte registratie in KBO is de aangewezen weg en geeft de beste garantie voor correcte administratieve afhandeling op alle terreinen, ook voor deze bedrijvengids. 

6. Wat als je post krijgt voor een voor jouw onbekende onderneming ? 

Na inloggen als bedrijf kan je aanvinken dat dit een vestiging betreft die niet langer actief is. Indien je dit hebt aangevinkt, kunnen geen andere gegevens meer worden ingevuld. Het lokaal bestuur onderzoekt dan verder wat de werkelijke status is van deze onderneming.